Matr. nr. 30a

Dronningens Kvarter

I Fredericia er området i DanmarkC udlagt til erhvervsformål for forskellige typer produktionsvirksomheder, herunder primært for virksomheder med et stort arealbehov og behov for en central placering i Trekant området og Danmark forhold til det overordnede vejnet, f.eks. logistik. Lokalplanen nævner endvidere anvendelse til lager- og engrosvirksomhed og lignende, idet der fortrinsvis ønskes etableret virksomheder inden for levnedsmiddelbranchen. En af Danmarks største fødevareforædlingsvirksomheder, Arla Foods, er allerede etableret i området.
Kontakt
Om Fredericia