Arla Foods
Arla Foods

Dronningens Kvarter

I Fredericia, DanmarkC er området udlagt til erhvervsformål for forskellige typer produktionsvirksomheder, herunder primært for virksomheder med et stort arealbehov og behov for en central placering i forhold til det overordnede vejnet, f.eks. logistik. Lokalplanen nævner endvidere anvendelse til lager- og engrosvirksomhed og lignende, idet der fortrinsvis ønskes etableret virksomheder inden for levnedsmiddelbranchen. En af Danmarks største fødevareforædlingsvirksomheder, Arla Foods, er allerede etableret i området. I Trekantsområdet - centralt i Danmark udgår området en attraktiv erhvervspark, hvor effektive tilgang til transport, arbejdskraft og markederne styrker konkurrencekraften.
Kontakt
Om Fredericia