Carl Stahl
Carl Stahl

PRINS GEORGS KVARTER

Området i DanmarkC er udlagt til brug for mindre værksteds-, håndværks-, lager- og produktionsvirksomheder uden væsentlige miljøgener samt til kontor og serviceerhverv, og mange virksomheder har allerede etableret sig i området. Placeringen i Prins Georgs Kvarter henvender sig primært til virksomheder, der vil nyde godt af eksponeringen mod motorvej E20 og Kolding Landevej. De attraktive erhvervsgrunde til salg i Trekantområdet ved Fredericia er interessante på grund af grundenes placering tæt ved motorvejen, let tilgang til kvalificeret arbejdekraft, hurtig adgang til afsætningsmarkeder - samlet set styrker en placering af virksomheden i Fredericia virksomhedens konkurrencekraft.

Yderligere info:

Datablad
 
Lokalplan
Kontakt
Om Fredericia