Matr. nr. 6g

Kongens Kvarter

Området i Danmark C har en unik infrastrukturmæssig central beliggenhed og betragtes som værende Fredericia Kommunes mest eksklusive erhvervsområde. Lokalplanen udlægger området til serviceerhverv i bred forstand. Der kan opføres bebyggelse til administration, liberale erhverv, butikker, restauranter, hoteller, udstillingsvirksomhed, større sports og fritidsanlæg af regional betydning (f.eks. multiarena), erhvervs- og fritidsundervisning samt særligt pladskrævende detailhandel. Endvidere må der opføres og indrettes kollektive anlæg og institutioner (herunder offentlige) samt andre sociale, uddannelsesmæssige, kulturelle og miljømæssige servicefunktioner, der er forenelige med områdets anvendelse til serviceerhverv.

En attraktiv erhvervsgrund i Trekantområdet, der styrker virksomhedens konkurrencekraft.

Yderligere info:

Datablad
 
Lokalplan
Kontakt
Om Fredericia